เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


นายชัยศักดิ์ อำลอยนายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายกีรติ ทองแป้น ผู้อำนวยการกองช่าง ลงดูแลและเร่งก่อสร้าง บ้านพักให้นายณรงค์ พยาบาล ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ของเทศบาลท่ายาง


นายชัยศักดิ์ อำลอยนายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายกีรติ ทองแป้น ผู้อำนวยการกองช่าง ลงดูแลและเร่งก่อสร้าง บ้านพักให้นายณรงค์ พยาบาล ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ของเทศบาลท่ายาง
2019-10-21
2019-10-17
2019-09-18