เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]61
2 การตรวจสอบคุณภาพน้ำประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]59
3 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาลให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล [ 28 พ.ย. 2562 ]93
4 การตรวจสอบคุณภาพน้ำประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]60
5 ซ่อมแซมถนนสายสุมณฑาศึกษา [ 17 ต.ค. 2562 ]147
6 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์กองช่าง [ 3 ส.ค. 2562 ]108