เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง


29 สิงหาคม 2562 นายชัยธิศักดิ์ อำลอย พร้อมด้วย นางสาวนุจี ช่วยคุ้ม นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรี และคณะบริหาร เยี่ยมชมการจัดกิจกรรม โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง ให้กับผู้เรียนและ เป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นผู้มีวินัย โดยจัดขึ้น ณ ลานกีฬาสำนึกงานเทศบาลตำบลท่ายาง

2019-09-13