เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร (กิจกรรมอบรมผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการเขตเทศบาลตำบลท่ายาง) รุ่นที่ 2


โครงการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร (กิจกรรมอบรมผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการเขตเทศบาลตำบลท่ายาง รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์  ที่ 17  มกราคม  พ.ศ.2563  เวลา  09.00 - 12.00  น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

2020-01-16
2020-01-16
2019-09-18
2019-09-18