เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร (กิจกรรมอบรมผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการเขตเทศบาลตำบลท่ายาง) รุ่นที่ 2


โครงการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร (กิจกรรมอบรมผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการเขตเทศบาลตำบลท่ายาง รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์  ที่ 17  มกราคม  พ.ศ.2563  เวลา  09.00 - 12.00  น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

2021-02-24
2020-09-28
2020-09-09
2020-04-07
2020-03-03
2020-02-29
2020-02-27
2020-01-16
2020-01-16
2019-11-20