เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


โครงการเทศบาลห่วงใย ประชาชนปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี


โครงการเทศบาลห่วงใย ประชาชนปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี 

เทศบาลตำบลท่ายาง จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจหาระดับปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือดของประชาชนและอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

1. ตรวจหาระดับปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือด

2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด

3. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก 

2021-02-24
2020-09-28
2020-09-09
2020-04-07
2020-03-03
2020-02-29
2020-02-27
2020-01-16
2020-01-16
2019-11-20