เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลท่ายาง


เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยร่วมกับแผน Big Cleaning Day ในการร่วมกันพัฒนา กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมพัฒนาวัด กิจกรรมพัฒนาลำคลอง การร่วมกันจัดทำถังขยะอินทีรย์ให้แก่วัด การร่วมกันจัดเก็บขยะภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

2021-02-24
2020-09-28
2020-09-09
2020-04-07
2020-03-03
2020-02-29
2020-02-27
2020-01-16
2020-01-16
2019-11-20