เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 5 ม.ค. 2564 ]31
2 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 ธ.ค. 2563 ]29
3 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]35
4 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563" [ 21 ก.ย. 2563 ]731
5 ประชาสัมพันธ์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]63
6 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือลงทะเบียนร้านประกอบการทุกประเภทในโปรแกรม ไทยชนะ [ 27 พ.ค. 2563 ]94
7 ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 26 พ.ค. 2563 ]75
8 ประชาสัมพันธ์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]61
9 ประชาสัมพันธ์วิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว [ 25 มี.ค. 2563 ]67
10 ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโคโรน่า [ 5 มี.ค. 2563 ]72
11 ประชาสัมพันธ์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]71
12 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร [ 16 ม.ค. 2563 ]90
13 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง [ 11 ธ.ค. 2562 ]98
14 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 20 พ.ย. 2562 ]41
15 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ขยะในเทศบาลตำบลท่ายาง [ 27 ก.ย. 2562 ]44
16 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข [ 5 ส.ค. 2562 ]175
17 ประชาสัมพันธ์เพลง 3อาร์สา สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ในการลด คัดแยกขยะ [ 25 เม.ย. 2562 ]48
18 งดการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ [ 7 ม.ค. 2562 ]66