เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่ายาง ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่ายาง ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2562 จึงเรียนเชิญผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพสามารถรับเบี้ยยังชีพ ได้ที่กองสวัสดีการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง ในวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-16.30 น.
2019-12-12
2019-12-11
2019-12-04
2019-11-29
2019-11-27
2019-11-21
2019-11-14
2019-11-14
2019-10-04
2019-09-06