เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมการเรียนการสอน (มหาลัยชีวิต) เทศบาลตำบลท่ายาง 28 พ.ย. 2562


กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและ  บริการส่งเสริมด้านอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย    จิตใจและสังคมภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน”

2020-05-27
2020-04-03
2020-04-01
2020-02-05
2020-01-31
2020-01-24
2020-01-20
2020-01-19
2020-01-13
2020-01-01