เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมการเรียนการสอนของ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) 29 พ.ย. 2562


กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการส่งเสริมด้านอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกายจิตใจและสังคมภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน”

2019-12-11
2019-12-04
2019-11-29
2019-11-27
2019-11-21
2019-11-14
2019-11-14
2019-10-04
2019-09-06