เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมการเรียนการสอนของ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) 30 ม.ค.2563


กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและ  บริการส่งเสริมด้านอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย  จิตใจและสังคมภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน”

กิจกรรมในสัปดาห์นี้ ประกอบไปด้วย 

  -  การป้องกันอุบัติเหตุจากจราจรทางบก

       โดย วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่                                                  - การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุการประดิษฐ์พวงหรีดจากดอกไม้แห้ง

       โดย คุณวิมล เพชรช่วย

กิจกรรมนันทนาการ โดยทีมนันทนาการจาก (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง)

2020-04-03
2020-02-05
2020-01-31
2020-01-24
2020-01-20
2020-01-19
2020-01-13
2020-01-01
2019-12-30
2019-12-26