เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


มอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) 2 เมษายน 2563


          กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลท่ายางร่วมกับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลท่ายาง ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เมื่อ      วันที่ 2 เมษายน 2563

2020-07-17
2020-07-17
2020-07-03
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-18
2020-06-17
2020-06-10
2020-05-27
2020-04-03