เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


มอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) 2 เมษายน 2563


          กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลท่ายางร่วมกับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลท่ายาง ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เมื่อ      วันที่ 2 เมษายน 2563

2020-05-27
2020-04-03
2020-04-01
2020-02-05
2020-01-31
2020-01-24
2020-01-20
2020-01-19
2020-01-13
2020-01-01