เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 ไม่ให้แพร่สู่ผู้สูงอายุได้อย่างไร ????


จะป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 ไม่ให้แพร่สู่ผู้สูงอายุได้อย่างไร ???? ทั้งนี้ #กองสวัสดิการสังคม #เทศบาลตำบลท่ายาง มีคู่มือให้ได้ศึกษาถึง แนวทางดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
2021-03-19
2021-03-12
2021-03-08
2021-03-05
2021-02-26
2021-02-19
2021-02-05
2021-01-29
2021-01-22
2021-01-04