เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 ไม่ให้แพร่สู่ผู้สูงอายุได้อย่างไร ????


จะป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 ไม่ให้แพร่สู่ผู้สูงอายุได้อย่างไร ????
ทั้งนี้ #กองสวัสดิการสังคม #เทศบาลตำบลท่ายาง
มีคู่มือให้ได้ศึกษาถึง แนวทางดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

2020-07-17
2020-07-17
2020-07-03
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-18
2020-06-17
2020-06-10
2020-05-27
2020-04-03