เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


แจกหนังสือแนวทางดูแลผู้สูงอายุ


กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการแจกหนังสือแนวทางดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

2021-03-19
2021-03-12
2021-03-08
2021-03-05
2021-02-26
2021-02-19
2021-02-05
2021-01-29
2021-01-22
2021-01-04