เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


แจกหนังสือแนวทางดูแลผู้สูงอายุ


กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการแจกหนังสือแนวทางดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

2020-07-17
2020-07-17
2020-07-03
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-18
2020-06-17
2020-06-10
2020-05-27
2020-04-03