เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยกองสวัสดิการ ได้จัดประชุม เรื่องการประเมินมาตราฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง (การประเมินตนเอง (SAR))  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง

2020-07-17
2020-07-17
2020-07-03
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-18
2020-06-17
2020-06-10
2020-05-27
2020-04-03