เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครอบครัว ผู้ประสบ ความเดือดร้อน และผู้ไร้ที่พึ่ง


เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครอบครัว ผู้ประสบ ความเดือดร้อน และผู้ไร้ที่พึ่ง ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
2020-12-09
2020-07-17
2020-07-17
2020-07-03
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-18
2020-06-17
2020-06-10
2020-05-27