เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมการเรียนการสอน (มหาลัยชีวิต) เทศบาลตำบลท่ายาง 18 มี.ค. 2564 รุ่น 2 สัปดาห์ 12


เมื่อวันที่ 18 เดือนมีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่ายาง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) รุ่นที่2/2563 ประจำสัปดาห์ที่ 12 อาทิเช่น กิจกรรม“ขยับการสบายชีวา” กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ “การทำบายศรีใบตอง” กิจกรรมนันทนาการพัฒนาสมองและร้องรำทำเพลง เป็นต้น
2021-03-19
2021-03-12
2021-03-08
2021-03-05
2021-02-26
2021-02-19
2021-02-05
2021-01-29
2021-01-22
2021-01-04