เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ >>> การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ. เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563.โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการแทนเทศบาล กำหนดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน (เฉพาะผู้โอนเข้าบัญชี) ฉะนั้นกรุณาตรวจสอบเงินในบัญชีของท่าน หากมีปัญหาสามารถ ติดต่อได้ที่ # กองสวัสดิการสังคม เทศบาล ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ### โทรศัพท์ 075 489 110 ต่อ 110 065 348 9687

    เอกสารประกอบ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองสวัสดิการสังคม