นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ศุกร์ ที่30 มีนาคม 2561 #วันที่4ของการทำความสะอาดฉีดล้างตลาดสดเทศบาล นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่ายางทั้งหมด ร่วมกับ พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาล ได้ช่วยกันทำความสะอาด ฉีดล้างท่อระบายน้ำ รวมทั้งเก็บกวาดแผงลอยร้านค้าต่างๆ

ศุกร์ ที่30 มีนาคม 2561
#วันที่4ของการทำความสะอาดฉีดล้างตลาดสดเทศบาล 
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่ายางทั้งหมด ร่วมกับ พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาล ได้ช่วยกันทำความสะอาด ฉีดล้างท่อระบายน้ำ รวมทั้งเก็บกวาดแผงลอยร้านค้าต่างๆ #เพื่อจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดที่น่าซื้อได้มาตรฐาน #ตลาดสะอาดถูกสุขอนามัย สำหรับพี่น้องประชาชนต่อไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง