นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับ #ชมรมคนรักในหลวงอำเภอทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรม #จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาบริเวร ลานเอนกประสงค์ 100 ปีสมเด็จย่า เนื่องในโอกาส #เฉลิมพระชนมายุ ครบ 63 พรรษา #สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561

ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับ #ชมรมคนรักในหลวงอำเภอทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรม #จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาบริเวร ลานเอนกประสงค์ 100 ปีสมเด็จย่า เนื่องในโอกาส #เฉลิมพระชนมายุ ครบ 63 พรรษา #สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561
????โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 #ซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมตัวรับเสื้อตราสัญลักษณ์ ต่อด้วย ลงพื้นที่พัฒนาบริเวณลานเอนกประสงค์100 สมเด็จย่า ????
????การแต่งกาย????
เสื้อชมพู หมวกฟ้าพระราชทาน ป้าย ผ้าพันคอสีเหลืองพระราชทาน