นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง จะดำเนินการ #จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน_เมษายน_2561 **จึงขอเรียนเชิญ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ รับเบี้ยยังชีพ สามารถรับเบี้ยยังชีพได้ ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ ..!!
ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง จะดำเนินการ #จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน_เมษายน_2561
**จึงขอเรียนเชิญ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ รับเบี้ยยังชีพ สามารถรับเบี้ยยังชีพได้ ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป