นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ตามนโยบายของนายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีที่ #กำหนดให้วันพุธของทุกสัปดาห์เป็นวันพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ในวันนี้ (4 เมษายน 2561) จึงได้มอบหมายให้นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรี นายไพบูลย์ พัดศรีเรือง เลขานุการนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ #ลงพื้นที่พัฒนาบริเวณตลาดสดเทศบาลบริเวณหน้าศูนย์รวมรถ เพื่อทำความสะอาดและเก็บขยะ ที่พ่อค้าแม่ค้า #นำมาทิ้งไว้บริเวณห้ามทิ้งขยะ


"วันพุธ วันพัฒนาชุมชน"
????????ตามนโยบายของนายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีที่ #กำหนดให้วันพุธของทุกสัปดาห์เป็นวันพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง 
ในวันนี้ (4 เมษายน 2561) จึงได้มอบหมายให้นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรี นายไพบูลย์ พัดศรีเรือง เลขานุการนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ #ลงพื้นที่พัฒนาบริเวณตลาดสดเทศบาลบริเวณหน้าศูนย์รวมรถ เพื่อทำความสะอาดและเก็บขยะ ที่พ่อค้าแม่ค้า #นำมาทิ้งไว้บริเวณห้ามทิ้งขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าว????????

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ อาหาร

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นไม้, ต้นพืช, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ