นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

โครงการ ปรับปรุงถนนและผิวจราจรบริเวณสี่แยกท่ายาง โดยทำการรื้อคูระบายน้ำ, ทางเท้า และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.

.ขออภัยในความไม่สะดวก..????
????ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง ได้ดำเนินโครงการ #ปรับปรุงถนนและผิวจราจรบริเวณสี่แยกท่ายาง โดยทำการรื้อคูระบายน้ำ, ทางเท้า และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาที่ อยู่คู่กับเขตชุมชนท่ายางมายาวนานและนับวันดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
????เทศบาลตำบลท่ายาง #จึงขออภัยในความไม่สะดวก แก่พี่น้องประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ