นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน ปฏิบัติ ตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข 4ม (10 รสขม)ได้แก่ #ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด#ขับรถย้อนศร#ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร#ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย#ไม่มีใบขับขี่#แซงในที่คับขัน#เมาสุรา#ไม่สมหมวกนิรภัย#มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย#ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ และรักษาวินัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งหากไม่ปฎิบัติตามกฏหมายข้อบังคับ #จะมีการบังคับใช้กฏหมายอย่างเต็มที่

ข่าวประชาสัมพันธ์????
..ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง #เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจขึ้นในชาวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 
????จึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน ปฏิบัติ ตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข 4ม (10 รสขม)ได้แก่ #ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด#ขับรถย้อนศร#ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร#ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย#ไม่มีใบขับขี่#แซงในที่คับขัน#เมาสุรา#ไม่สมหมวกนิรภัย#มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย#ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ และรักษาวินัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งหากไม่ปฎิบัติตามกฏหมายข้อบังคับ #จะมีการบังคับใช้กฏหมายอย่างเต็มที่