นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2561

อังคารที่ 3 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.30 น.นายชัยธิศักดิ์ อำลอย ได้นัดประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 #เพื่อซักถามปัญหา อุปสรรคในการปฎิบัติงานและติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ในภาพอาจจะมี Nopadon Krodsua, รศักร พลรัฐธนาสิทธิ์, Chaitisak Amloy และ นุจรี ช่วยคุ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง กานต์ศิณี เครือจันทร์, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง Nopadon Krodsua, Chaitisak Amloy และ นุจรี ช่วยคุ้ม