นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

#โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2561

จันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีพร้อมด้วย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรม #โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2561 
เพื่อให้เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

ในภาพอาจจะมี Nopadon Krodsua, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 13 คน, รวมถึง Angie Jeab, ชุติมา คงแก้ว, Chaitisak Amloy, ไพบูลย์ พัดศรีเรือง และ Loesak Kruachan, ผู้คนกำลังยืน