นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

อัลบั้มภาพ

วันนี้ (12 เมษายน 2560) เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดโครงการวันกตัญญู ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันเป็นมรดกทางสังคม และเฉลิมฉลองในโอกาสเทศกาลมหาสงกรานต์ โดยมีนายกฤษณะ ณ สงขลา เป็นประธานเปิดในงานในครั้งนี้ มีนายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และมีนายนพดล กรดเสือ ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง เป็นผู้อ่านประกาศ สงกรานต์ ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลท่ายาง ขอขอบพระคุณ นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลททุ่งใหญ่ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ อาสาสมัครป้องกัยภัยพลเรือน คณะกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชน และท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้ กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี