นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประวัติความเป็นมา