วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนยาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการขยายเขตเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่รถกระบะตอนครึ่งสีฟ้า หมายเลขทะเบียน ผค 1656 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 4259 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านนายสุรินทรื (ฝั่งขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง