นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

จ้างเหมาคนงานดำเนินการกวาดขยะ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2558

จ้างเหมาคนงานดำเนินการกวาดขยะ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2558

ดาวน์โหลดไฟล์