นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามติฯ

วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัดทางอินเตอร์เน็ต

http://election.dopa.go.th/

ดาวน์โหลดไฟล์