นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง

กำหนดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 3 และงวดที่ 4 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์