นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๗) และตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗)

ดาวน์โหลดไฟล์