นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลท่ายาง

 ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเทศบาล  จำนวน 1 ตำแหน่ง   1 อัตรา


ดาวน์โหลดไฟล์