นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559           

           ด้วย เทศบาลตำบลท่ายาง
มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ก่อนการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559  จำนวน 18 รายการ ตามรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์แนบท้ายประกาศนี้ 

ดาวน์โหลดไฟล์