นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
                         ด้วย เทศบาลตำบลท่ายาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ก่อนการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 18 รายการ ตามบัญชีครุภัณฑ์แนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลดไฟล์