นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาลตำบลท่ายาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาลตำบลท่ายาง

ดาวน์โหลดไฟล์