นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ตามรายงานผลกรตรวจสอบพัสดุปี 2557-2558 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ตามรายงานผลกรตรวจสอบพัสดุปี 2557-2558 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดไฟล์