นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล

ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารของเทศบาลตำบลท่ายาง

ดาวน์โหลดไฟล์