นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานกวาดขยะ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานกวาดขยะ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ดาวน์โหลดไฟล์