เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: www.thayangcity.go.th

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลดไฟล์