นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7)

ดาวน์โหลดไฟล์