เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: www.thayangcity.go.th

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดไฟล์