นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดไฟล์