นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างทำอาหารกลางวัน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


ดาวน์โหลดไฟล์