นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา หรือทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว ในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลท่ายางตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง 

 เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา หรือทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว ในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลท่ายางตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

ดาวน์โหลดไฟล์