นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน บริเวณถนนชลประทาน - ถนนคลองหนองยาง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน บริเวณถนนชลประทาน - ถนนคลองหนองยาง

ดาวน์โหลดไฟล์