นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศราคากลางวัสดุในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ดาวน์โหลดไฟล์