นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่งปลัดเทศบาล 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่งปลัดเทศบาล 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8)

ดาวน์โหลดไฟล์