นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการร้องทุกข์สำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการร้องทุกข์สำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย

ดาวน์โหลดไฟล์