นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

ดาวน์โหลดไฟล์