นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

ดาวน์โหลดไฟล์